Drukarnia na Pradze

NIEZGODNE Z PRAWEM PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

           Zgodnie z art. 34 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy: naszych pracowników, kontrahentów, osoby którym jako firma świadczyliśmy różnego rodzaju usługi; zarówno byłym jak i obecnym; o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych na skutek opisanej poniżej sytuacji.

          Dnia 15 marca 2021 roku uzyskaliśmy informacje z której wynika, że do miejsca przechowywania dokumentacji firmowej dostały się osoby nieupoważnione.  Pośród danych do których osoby te miały dostęp mogły znajdować się dane z systemu sprzedażowo-kasowego, kopie umów, w tym imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonów, numery PESEL, czy numery dowodów osobistych.

Realizując obowiązek wynikający z ust 34 RODO Drukarnia Mińska 65 Sp. z o.o. Sp. K. informuje, że istnieje ryzyko nieuprawnionego dostępu do ww. danych osobowych i zapoznania się z ich treścią.

Możliwymi konsekwencjami ewentualnego naruszenia danych osobowych jest nieuprawnione wykorzystane danych osobowych min w celu:

– uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osoby, której dane naruszono, kredytów w instytucjach poza bankowych, np. przez Internet lub telefonicznie bez konieczności okazywania dowodu tożsamości.

– uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobie, której dane naruszono oraz do jej danych o stanie zdrowia,

– próby zawarcia umów cywilno-prawnych (np. umowy najmu)

– ukrycia przez osoby trzecie swojej tożsamości np. przy otrzymywaniu mandatu

– założenia konta internetowego (np. w serwisach społecznościowych)

W związku z zaistniałym naruszeniem ochrony danych osobowych, dnia 15 marca 2021 roku zwróciliśmy się z żądaniem natychmiastowego zwrotu wszystkich firmowych dokumentów. Sprawa jest również zgłoszona do UODO oraz na policję.

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zalecamy:

– Ignorowanie nieoczekiwanych wiadomości, w szczególności od nieznanych nadawców,

– Zachowanie ostrożności w sytuacji odbierania połączeń telefonicznych od nieznanych numerów telefonów,

– Założenie konta w systemie informacji kredytowej lub gospodarczej w celu dodatkowego zabezpieczenia swoich danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem.

Jeśli dowiedzą się Państwo o wykorzystaniu Swoich danych przez osobę nieuprawnioną, prosimy o jak najszybsze przekazanie nam tej informacji.

tel. 793 080 000

email: kontakt@drukarnianapradze.pl